Změna velikosti písma

Horní menu

Vyhledat v textu

2009

  Přiznané dotace na rok 2009

 • Dotace z POV Krajského úřadu Jihočeského kraje - Vybudování Dětského hřiště na kuželně v Jílovicích - Hodnota dotace Kč 355.699,- z toho podíl obce Kč 53.355,-.Z dotace budou hrazeny tyto prvky: Lanovka, pískoviště, houpačková sestava, kolotoč, úprava hřiště 10 x 25 m, lezecká stěna pro mladé hasiče.

Dětské hřiště

 • ROP Jihozápad, rekonstrukce místních komunikací.
  Hodnota dotace Kč 13.575.981,- z toho  podíl obce 1.245.340,-
  Bude se jednat o místní komunikace od prodejny potravin směrem ke kříži na Hlubokou u bor., dále pod kostelem. V tomto prostoru dojde k rekonstrukci veřejného osvětlení, vybudování chodníků a k oboustrannému zatrubnění příkopů. Druhá rekonstrukce se bude týkat obecní komunikace do budovy OÚ na hranice katastru s Těšínovem. Třetí rekonstrukce komunikace bude od starého hřbitova před Vlachnovice na konec hranice katastru obce.

projekt komunikace

projekt komunikace

 • ROP Jihozápad - Revitalizace veřejných prostranství a infrastruktury pro občanskou vybavenost - Hodnota dotace Kč 5.401.036,- z toho podíl Obce Kč 473.872,-. Bude se týkat rekonstrukce návesních prostor v obci Lipnice.
  Do dotace je zahrnuto: rekonstrukde veřejného osvětlení, rekonstrukce návesní komunikace a točny, rekonstrukce střechy na obecní budově, rekonstrukce knihovny, vybavení společenské místnosti nábytkem.


ROP Jihozápad, rekonstrukce místních komunikací. ROP Jihozápad, rekonstrukce místních komunikací.
 • Dne 26.3 2009 byla obci schválena a podepsána dotace z programu: "Optimalizace vodního režimu krajiny", ve výši 7.200.000,- Kč na rekonstrukci rybníku Kocholky.

 • Výsadba ovocných stromů kolem cesty Lipnice - Kojákovice (ke Křoví) a kolem cesty Lipnice směr rybník Podřezaný

 • Dne 24. 3. 2009 dostala obec od Krajského úřadu příspěvek ve výši Kč 40.986,- na činnost SDH JPO III Jílovice.

 • Obec získala bezplatně od HZS Jč. kraje 20 souprav zásahových oděvů v ceně Kč 177.000,-  pro SDH JPO V - Kojákovice, Šalmanovice, Lipnice, Kramolín.

 • Obec zakoupila pro zásahovou jednotku JPO III Jílovice - 7 kompletů zásahových oděvů v ceně Kč 140.000,-

 • Příspěvek KÚ Jč. kraje na činnost akceschopnost jednotek sborů dobrovolných hasičů JPO III Jílovice - Kč 40.986,-

 • Z MŽP z Programu péče o krajinu. Program pro zlepšení dochovaného přírodního a krajinného prostředí na výsadbu 158 ovocných stromů a 50 jeřábů mezi obcemi Kojákovice a Lipnice - Kč 201.423,-

 • Od KÚ Jč. kraje na podporu sborů dobrovolných hasičů - Kč 195.000,-. Za tuto částku  byla v prázdninových měsících obměněna garážová vrata na požární zbrojnici v Jílovicích.

garážová vrata na požární zbrojnici v Jílovicíchgarážová vrata na požární zbrojnici v Jílovicích

 • Od KÚ Jč. kraje z Programu obnovy venkova na splátku úroků z úvěrů na DPS a obecní komunikace - Kč 300.000,-.

 • Od KÚ Jč. kraje z obnovy kultury na zabezpečení 7. dechového festivalu v Jílovicích Kč 30.000,-.

 • Dotace na opravu malých sakrálních staveb v roce 2009 - společný integrovaný projekt mikroregionu MAS Sdružení Růže, byla navýšena o 120 000,- Kč. za tuto částku byla provedena rekonstrukceš části střechy a nová fasáda kaple v Kramolíně včetně oplechování parapetů a podezdívky.

 • V obci Lipnice v zatáčce u Bílků probíhá zatrubnění komunikace. Tuto akci financuje SÚS České Budějovice částkou 800 000,-Kč, obec se podílí částkou 176 000,- Kč. Po skončení rekonstrukce komunikace v Šalmanovicích by měla proběhnout rekonstrukce vozovky Jílovice - Lipnice.