Změna velikosti písma

Horní menu

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Poskytování informací, příjem podání

Poskytování informací, příjem podání

Žádosti o informace

Příjem žádostí a dalších podání

Opravné prostředky

Sazebník úhrad za poskytování informací

Formuláře

Žádosti o informace

Žádosti o informace

 1. Osobní podání: na Obecním úřadě v úředních dnech a hodinách:

  Pondělí

  7.30 - 11.30

  12.00 - 15.30

  Středa

  7.30 - 11.30

  12.00 - 18.00

  Pátek

  7.30 - 11.30

  -

 2. Telefonické podání+420 386 325 110
 3. Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně
 4. Formulář písemné žádosti naleznete níže na stránce a můžete jej doručit elektronicky na adresu oujilovice@seznam.cz, elektronickou podatelnou, nebo poštou na adresu Obecní úřad Jílovice, Jílovice 170, 373 32 Jílovice

Ze žádosti by měly být patrné tyto informace o žadateli:

jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu.

Neobsahuje-li žádost tyto údaje a zároveň jsou údaje potřeba k vyřízení žádosti o informaci, žádost se poté odloží a do sedmi dnů se žadateli zašle výzva k doplnění informací.

Příjem žádostí a způsob podání

Osobní podání: Obec Jílovice, Jílovice 170, 373 32 Jílovice v úředních dnech a hodinách:

Pondělí

7.30 - 11.30

12.00 - 15.30

Středa

7.30 - 11.30

12.00 - 18.00

Pátek

7.30 - 11.30

-

Telefonické podání: pevná linka: +420 386 325 110

Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Poštou na adresu Obecní úřad Jílovice, Jílovice 170, 373 32 Jílovice

Elektronicky na e-mail: oujilovice@seznam.cz (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)
Elektronicky datovou schránkou: 72gbrpb
Elektronickou podatelnou

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

 • komu je žádost určena,
 • jaká konkrétní informace je požadována,
 • kdo žádost podává (jméno a příjmení, datum narození, adresu místa TP, adresu pro doručování).

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách. 

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
- do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

Opravné prostředky

Způsob odvolání a jeho obsah:

 • Osobně na Obecním úřadě
 • Poštou na adresu Obecní úřad Jílovice, Jílovice 170, 373 32 Jílovice
 • Formulář pro odvolání proti rozhodnutí o poskytnutí informace
 • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.

O odvolání rozhoduje:

 • obecní úřad - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
 • v případě, že obecní úřad není schopen zcela vyhovět, poskytuje toto odvolání ve lhůtě 15ti dnů k nadřízenému orgánu (krajský úřad)
 • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Sazby za poskytování informací

Položka

 Sazba

hodina práce (účtuje se každých započatých 30 min.)

0,00 Kč

fotokopie nebo výtisk z tiskárny (formát A4)

3,00 Kč

ověřování fotokopie - stránka  

30,00 Kč

ověřování podpisů - podpis

30,00 Kč

Formuláře

Žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

2022

 Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb

k žádost ze dne 5.1.2022

2021

Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

k žádosti ze dne 8.12.2021

Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

k žádosti ze dne 11.5.2021

2020

Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

k žádosti ze dne 8. 1. 2020

2019

Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

k žádosti ze dne 19. 12. 2019

Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

k žádosti ze dne 19. 8. 2019

Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

k žádosti ze dne 31. 7. 2019

2018

Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

k žádosti ze dne 5. 12. 2018

Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

k žádosti ze dne 28. 8. 2018

Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

k žádosti ze dne 12. 6. 2018

Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

k žádosti ze dne 25. 5. 2018

2017

Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

k žádosti ze dne 13. 9. 2017

Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

k žádosti ze dne 24. 7. 2017

Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

k žádosti ze dne 7. 7. 2017

Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

k žádosti ze dne 24. 5. 20174

Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

k žádosti ze dne 21. 2. 2017

Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

k žádosti ze dne 2. 1. 2017

2016

Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

k žádosti ze dne 12. 10. 2016

Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

k žádosti ze dne 29. 9. 2016

Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

k žádosti ze dne 21. 6. 2016

Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

k žádosti ze dne 8. 2. 2016

 

Výroční zpráva o poskytování informací