Šalmanovice, Lipnice, Kramolín,
Kojákovice, Vlachnovice

Vyhledat v textu

Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Poskytování informací, příjem podání

 

Poskytování informací, příjem podání

Žádosti o informace

Příjem žádostí a dalších podání

Opravné prostředky

Sazebník úhrad za poskytování informací

Formuláře

Žádosti o informace

Žádosti o informace

 1. Osobní podání: na Obecním úřadě v úředních dnech a hodinách:

  Pondělí

  7.30 - 11.30

  12.00 - 15.30

  Středa

  7.30 - 11.30

  12.00 - 18.00

  Pátek

  7.30 - 11.30

  -

 2. Telefonické podání+420 386 325 110
 3. Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně
 4. Formulář písemné žádosti naleznete níže na stránce a můžete jej doručit elektronicky na adresu oujilovice@seznam.cz, elektronickou podatelnou, nebo poštou na adresu Obecní úřad Jílovice, Jílovice 170, 373 32 Jílovice

Ze žádosti by měly být patrné tyto informace o žadateli:

jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu.

Neobsahuje-li žádost tyto údaje a zároveň jsou údaje potřeba k vyřízení žádosti o informaci, žádost se poté odloží a do sedmi dnů se žadateli zašle výzva k doplnění informací.

Příjem žádostí a způsob podání

Osobní podání: Obec Jílovice, Jílovice 170, 373 32 Jílovice v úředních dnech a hodinách:

Pondělí

7.30 - 11.30

12.00 - 15.30

Středa

7.30 - 11.30

12.00 - 18.00

Pátek

7.30 - 11.30

-

Telefonické podání: pevná linka: +420 386 325 110

Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Poštou na adresu Obecní úřad Jílovice, Jílovice 170, 373 32 Jílovice

Elektronicky na e-mail: oujilovice@seznam.cz  (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)
Elektronicky datovou schránkou: 72gbrpb
Elektronickou podatelnou

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

 • komu je žádost určena,
 • jaká konkrétní informace je požadována,
 • kdo žádost podává (jméno a příjmení, datum narození, adresu místa TP, adresu pro doručování).

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách. 

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
- do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

Opravné prostředky

Způsob odvolání a jeho obsah:

 • Osobně na Obecním úřadě
 • Poštou na adresu Obecní úřad Jílovice, Jílovice 170, 373 32 Jílovice
 • Formulář pro odvolání proti rozhodnutí o poskytnutí informace
 • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.

O odvolání rozhoduje:

 • obecní úřad - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
 • v případě, že obecní úřad není schopen zcela vyhovět, poskytuje toto odvolání ve lhůtě 15ti dnů k nadřízenému orgánu (krajský úřad)
 • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Sazby za poskytování informací

Položka

 Sazba

hodina práce (účtuje se každých započatých 30 min.)

0,00 Kč

fotokopie nebo výtisk z tiskárny (formát A4)

3,00 Kč

ověřování fotokopie - stránka  

30,00 Kč

ověřování podpisů - podpis

30,00 Kč

Formuláře

Žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

 

2022

 Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb

k žádost ze dne 5.1.2022

 

2021

Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

k žádosti ze dne 8.12.2021

Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

k žádosti ze dne 11.5.2021

 

2020

Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

k žádosti ze dne 8. 1. 2020

2019

Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

k žádosti ze dne 19. 12. 2019

Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

k žádosti ze dne 19. 8. 2019

Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

k žádosti ze dne 31. 7. 2019

2018

Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

k žádosti ze dne 5. 12. 2018

Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

k žádosti ze dne 28. 8. 2018

Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

k žádosti ze dne 12. 6. 2018

Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

k žádosti ze dne 25. 5. 2018

2017

Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

k žádosti ze dne 13. 9. 2017

Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

k žádosti ze dne 24. 7. 2017

Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

k žádosti ze dne 7. 7. 2017

Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

k žádosti ze dne 24. 5. 20174

Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

k žádosti ze dne 21. 2. 2017

Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

k žádosti ze dne 2. 1. 2017

2016

Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

k žádosti ze dne 12. 10. 2016

Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

k žádosti ze dne 29. 9. 2016

Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

k žádosti ze dne 21. 6. 2016

Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

k žádosti ze dne 8. 2. 2016

 

Výroční zpráva o poskytování informací

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBCE JÍLOVICE 2021

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBCE JÍLOVICE 2020

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBCE JÍLOVICE 2019

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBCE JÍLOVICE 2018

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBCE JÍLOVICE 2017

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBCE JÍLOVICE 2020

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBCE JÍLOVICE 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBCE JÍLOVICE 2014

 

logo Jičeský kraj logo Epusa logo Czechpoint logo Portalgov logo Geosense logo Ochrana obyvatel

spolufinancuje projekty realizované obcí