Změna velikosti písma

Horní menu

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Obec Jílovice

2. Důvod a způsob založení

Obec Jílovice (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění. Obec byla zřízena ze zákona č. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

- je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce

- je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu

- vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající

- pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech.

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů. Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Organizační struktura
Příspěvková organizace ZŠ a MŠ Jílovice
Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Obec Jílovice
  Jílovice 170
  373 32 Jílovice

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Obec Jílovice
  Jílovice 170
  373 32 Jílovice

 • 4.3 Úřední hodiny

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: +420 386 325 110
  mobilní telefon: +420 722 932 743

 • 4.5 Adresa internetové stránky

  www.obecjilovice.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Obec Jílovice
  Jílovice 170
  373 32 Jílovice

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna

  Další elektronické adresy:

  oujilovice@seznam.cz

 • 4.8 Datová schránka

  72gbrpb

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 5826231/0100

Platby v hotovosti lze uhradit na pokladně obecního úřadu v úředních hodinách.

6. IČ

00245038

7. DIČ

CZ 00245038, obec je plátcem DPH

8. Dokumenty

 • 8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Územní plán obce

Vyhlášky

Povodňový plán

9. Žádosti o informace

10. Příjem podání a podnětů

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

13. Licenční smlouvy

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Další informace:

Rejstříky, registry, evidence a seznamy: