Změna velikosti písma

Horní menu

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obec > Příměstský tábor

Příměstský tábor v Jílovicích 2024:

Plánované turnusy pro rok 2024 jsou od 8.7.2024 a od 12.8.2024. Přihlášky budou vyvěšeny zde a to od 8.3.2024 do 11.4.2024.
11.4.2024 bude ukončeno přijetí žádostí a následně kontaktujeme rodiče s informací o přijetí/nepřijetí zájemců na tábor. Přednostně budou přijímány děti s trvalým pobytem na Jílovicku. Vzhledem k možné rekonstrukci v budově ZŠ v době školních prázdnin se zázemím pro příměstský tábor stane pravděpodobně Kulturní dům Jílovice. O podrobnostech budou rodiče informováni před zahájením prvního turnusu.

Přihláška ke stažené zde:  Závazná_přihláška_na_příměstský_tábor_2024.doc

 

Příměstský tábor v Jílovicích 2023:

Letošní pátý ročník táborů byl za mě skvělý! První turnus se nesl v duchu „draků“. Celý týden nás provázel společný cíl, a to najít ukrytá dračí vejce, abychom je zachránili. Ono to ale vůbec nebylo jednoduché Cestou jsme potkávali různé překážky, bojovali s cizími lidmi o dračí hnízdo a plnili jednotlivé a nelehké úkoly, abychom se k vejcím dostali. Ukázalo se, že když táborníci pracují společně ve svých týmech, mohou zvládnout snad všechno! Absolvovali jsme krásný výlet za sportem do Slověnického mlýna a také k nedaleké říčce Dračici, která nás všechny uchvátila. Pan Kotil nám opět asistoval a při výletu po řece Dračici jsme se dozvěděli nejen o vzácných rostlinách, ale i živočiších, kteří se nacházejí v této malebné blízké krajině. Počasí nám přálo, a tak celý týden proběhl tak, jak byl naplánovaný. Měli jsme čas i na výtvarné aktivity, děti si odnesly plno krásných a originálních výrobků. Samozřejmě spojených s dračí tematikou. Největší adrenalin a překvapení v očích dětí jsme měli možnost spatřit, když jsme hledali dračí hnízdo a najednou po nás začali házet papírové koule cizí hledači vajec. Ten první moment, kdy tomu všemu dětičky věřily, nasadily si svoje vyrobené masky a opětovaly hody koulemi, byl skvělý!

Druhý turnus s tématem „pohádky“ jsme si také moc užili. Pohádkové bylo snad všechno… Jídlo v kuchyni, svačiny, zmrzliny, počasí a i program. Navštívili jsme opravdové peklo, kde měli naši malí čertíci ještě plno odvahy a kuráže. Když nás ale odpoledne v družině přepadl opravdový čert, už nikomu chvíli do smíchu nebylo! Než ho ovšem poznali Další den jsme navštívili Hrad v Nových Hradech a absolvovali záchranou misi pro zakletou princeznu a vodní víly. Všechny pohádkové živé bytosti byly zachráněny a my mohli v klidu domů. Ve čtvrtek jsme zažili táborovou novinku, a to odpoledne s rodiči. Nejprve jsme s panem Kotilem zkoumali přírodu v okolí Brouskova mlýna. Nenapadlo by mě, kolik rostlin nám zde zanechala doba pravěku. Obohaceni o cenné informace jsme se vydali do Kramolína, kde jsme zkoumali rybniční živočichy pod mikroskopem, raka a Michal Školka provedl zábavnou formou děti muzeem. Odpoledne dorazili rodiče, opekli jsme špekáčky, popovídali, zahráli hry a večer se všichni rozloučili.

Každým rokem mám pocit, že je náš tým táborových vedoucích i praktikantek sehranější a i program na táborech pestřejší. Moc mě překvapil letošní zájem a počet všech přihlášek, ale zároveň jsem byla trochu zklamaná, že jsme museli odmítnout dost zájemců. Bohužel naše zázemí družiny a personální možnosti nejsou nafukovací, a tak můžeme přijmout vždy jen 30 dětí. S tímto počtem účastníků jsme ale schopni dosáhnout skvělé rodinné a kamarádské atmosféry, za kterou jsem moc ráda! Velký dík patří letos oběma mým kolegyním, Elišce i Terce, absolutně se postaraly o veškeré výtvarné aktivity. A nejen to! Eliška mě nepřestává překvapovat svou energií a darem, který má pro práci s dětmi! Umí je skvěle namotivovat a zaujmout! Děkuji i praktikantkám, jak se pomalu blíží dospělosti, jsou moc šikovné a děti je i více respektují. Zaměstnanci Obce nám zase letos moc pomohli a vyšli nám ve všem vstříc. Děkujeme kuchařkám za nasycení našich nenasytných strávníků, a také za to, že si na nás najdou vždy čas! Poděkování patří ZŠ Jílovice za poskytnuté zázemí, družinářkám za trpělivost s námi a paní uklízečce za každodenní úklid. No a děkujeme hlavně vám, rodičům, za to, že nám děti svěříte a že jsou tak skvělé! Moc jsme si to užili a těšíme se na příští rok

 

Tábor Jílovice

Tábor Jílovice

 

 

 

 

Příměstský tábor v Jílovicích 2022: 

Letos nás čekaly jako každý rok dva turnusy příměstského tábora v Jílovicích. Už při podávání přihlášek nám bylo jasné, že zaběhnutá kapacita 25 dětí na turnus stačit nebude, a tak jsme se rozhodli posílit naše síly o nové praktikantky a přijmout co nejvíc uchazečů. Plán se povedl a oba běhy jsme zdárně naplnili plným počtem třiceti táborníků. Letošním tématem byli námořníci. Každý běh měl tentokrát odlišný program, někteří námořníci se totiž zúčastnili obou turnusů. S prvním během jsme v pondělí navštívili Třeboň a obepluli lodí rybník Svět. Úterý jsme věnovali tvořivým aktivitám a hráli hry s námořní tematikou. Půlka týdne nám přinesla mapu k pokladu a nastal hon za schovanou vlajkou. Poklad jsme našli v betlémě a každý námořník z něj měl velikou radost. Čtvrtek byl dnem výletním, vydali jsme se do Českého Vrbného, kde jsme se učili řídit loď, zkoumali lodní kajutu, koupali se v brouzdališti a užívali krásného počasí. Plavbu po řece lodí nám zajistili se svojí Severkou manželé Korandovi. Pátek nám program naplánoval pan Kotil, kdy jsme se přesunuli mezi písečné duny na Bor, slaňovali písčitou horu, zkoumali přírodu a vyráběli masky. Druhý turnus se nesl také v duchu pruhovaných triček a byl také povedený.  V pondělí jsme navštívili Dům přírody v Třeboni. V úterý jsme vyrazili s panem Kotilem na nedalekou Žemličku, kde jsme objevili rosnatky, rojovník, bublinatky a plno dalších krásných přírodních úkazů. Na pískovně jsme zkoumali žáby a čolky. Středa patřila pořádné námořní bitvě. Králů nám zapůjčili svojí pramici a už jsme mohli pěkně válčit ve vodě na Veském rybníce. Čtvrtek patřil také výletu do přístavu, tentokrát se však námořníci projeli i lodní komorou. Byl to pro ně nevšední zážitek. No a v pátek nás čekala cesta za pokladem. Ten jsme našli uprostřed návesního rybníku v Jílovicích a úspěšně ho díky soutěžím vylovili na souš.

Za sebe musím říct, že jsem si oba turnusy pořádně užila. Děti mě mile překvapily svým nadšením, ukázněností a hravostí. Byly hodné, spolupracovaly a soutěžily, co jim síly stačily. Moc nám letos pomohly praktikantky. Chtěla bych jim poděkovat, bez nich bychom vedení tábora těžko zvládli. Velký dík patří mé kolegyni, Elišce Pitálkové, její precizní příprava zase posunula úroveň tábora o velký kus vpřed! ZŠ Jílovice nám poskytla zázemí a kuchařky v naší jídelně se skvěle postaraly o prázdné žaludky všech námořníků. Jako každý rok nám s programem pomohl pan Kotil, s lodí Severkou nám připravili  nevšední zážitek manželé Korandovi a pramici zapůjčili Králů. Děkujeme všem. Celou akci zaštiťovala Obec Jílovice. Její zaměstnanci nám asistovali vždy, když jsme potřebovali. Táborníci ve stejnokroji se osvědčili, přeci jen společný úbor nám pomohl uhlídat tu velkou bandu J Těšíme se na příští rok!

DSC_8776 - kopie (3).jpg

 

DSC_6959 - kopie (2).jpg

 

Příměstský tábor v Jílovicích 2021

Obec Jílovice již třetím rokem uspořádala dva turnusy příměstského tábora v Jílovicích. Letos byl o tábor velký zájem, a tak jsme nemohli vyhovět některým rodičům, kteří chtěli děti přihlásit na oba turnusy. Kapacitu 25 dětí jsme naplnili okamžitě a až na dvě děti se nám prvně podařilo mít v každém turnusu jiné táborníky. Opět jsme dodrželi věkovou hranici od tří let a i tyhle malé dětičky se poctivě zúčastnily každého dne. Letos jsme díky značné finanční podpoře Veselé atletiky o.p.s. mohli připravit opravdu pestrý program. Tématem tábora byla zvířata. Zažili jsme výlet do ZOO Dvorec, kde si pro nás připravili komentovanou prohlídku s průvodcem a dětičky si mohly vyzkoušet nakrmit některá zvířátka. Prošli jsme se po ptačí stezce v Petříkově s panem Kotilem a užívali si jeho precizně připravený výklad a program. Vyrazili jsme na výlet do Třeboně do záchranné stanice Vydra, kde jsme si poslechli osudy všech zvířat, která ve stanici mají a mezi některá zvířátka nás pustili se podívat.

Strávili jsme také celý den na letišti v Kramolíně, kde jsme se dozvěděli plno zajímavých informací, ale hlavně, většina starších dětí se proletěla s pilotem v letadle. Kromě výletů jsme s dětmi denně tvořili, odnesly si kreativně ozdobená trička a plno vlastních výrobků. Počasí nám vyšlo na jedničku. Velikou pomocí byla možnost zázemí školní družiny, za což jsme opravdu vděčni. Také ochotné paní kuchařky nám vždy vyšly vstříc a celý týden výborně vařily. Personálně jsme tento táborový ročník také posílili, na každém turnusu byli čtyři táborové vedoucí. První turnus vedla paní Mgr. Eliška Pitálková, druhý paní Mgr. Jana Školková. Za sebe musím říct, že jsem si letošní ročník moc užila, všichni táborníci byli úžasní a máme krásné vzpomínky na oba turnusy.

Dětem se jak se patří, dostalo v pátek pěkné odměny v podobě táborového pokladu, který si opravdu zasloužily. Děkuji všem rodičům, že své dětičky na tábor přihlásili, zájem a krásné recenze nás moc těší. Ráda bych také poděkovala každému, kdo nám s uspořádáním tábora pomohl, letos vás bylo opravdu hodně. Budeme se těšit na příští rok.

Kontakt:  Mgr. Jana Školková – administrativa/dotazy - 721 931 335

2.turnus srpen 2021

2.turnus srpen 2021

1.turnus červenec 2021

1.turnus červenec 2021