Šalmanovice, Lipnice, Kramolín,
Kojákovice, Vlachnovice

Vyhledat v textu

Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky, zákony

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

OZV č. 2/2006 stanovující pravidla pro pohyb psů

1. 2. 2007

OZV č. 1/2008 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti

1. 1. 2009

OZV č. 1/2011, kterou se vydává požární řád obce Jílovice

1. 2. 2012

OZV č. 2/2015, kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce

1. 3. 2015

OZV č. 3/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání   a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

7. 5. 2015
OZV č. 1/2019 o místním poplatku z pobytu 1. 1. 2020
OZV č. 2/2019 o místním poplatku ze psů 1. 1. 2020

OZV č. 3/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

1. 1. 2020

OZV č. 4/2019 o poplatku za komunální odpad 

1. 1. 2020

 

 

 

 

 

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/206 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách

 

Usnesení zastupitelstva

logo Jičeský kraj logo Epusa logo Czechpoint logo Portalgov logo Geosense logo Ochrana obyvatel

spolufinancuje projekty realizované obcí