Změna velikosti písma

Horní menu

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky, zákony

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

OZV č. 2/2006 stanovující pravidla pro pohyb psů

1. 2. 2007

OZV č. 1/2008 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti

1. 1. 2009

OZV č. 5/2023 - požární řád obce

29.10.2023
OZV č. 6/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 1.1.2024
OZV č. 9/2023 o místním poplatku z pobytu 1.1.2024
OZV č. 8/2023 o místním poplatku ze psů 1.1.2024

OZV č. 10/2023  o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Příloha č. 1 k OZV o místním poplatku za užívání veř.prostranství

1.1.2024

OZV č. 7/2023 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Příloha č. 1 k OZV o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

1.1.2024

OZV č. 1/2023, kterou se stanoví systém komunit.kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce

11.4.2023

 

Oznámení o vyhlášení právního předpisu OZV č. 6/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Oznámení o vyhlášení právního předpisu OZV č. 9/2023 o místním poplatku z pobytu

Oznámení o vyhlášení právního předpisu OZV č. 8/2023 o místním poplatku ze psů

Oznámení o vyhlášení právního předpisu OZV č. 10/2023 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Oznámení o vyhlášení právního předpisu OZV č. 5/2023 - požární řád

Oznámení o vyhlášení právního předpisu OZV 1/2023 - systém komunitního kompostování

Vyrozumění o opravě metadat provedené správcem

Oznámení o vyhlášení právního předpisu OZV č. 7/2023 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

 

 

 

 

 

 

 

 

Více informací ve Sbírce právních předpisů územně samosprávných celků: https://sbirkapp.gov.cz

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
zákon č. 541/2020 Sb. O odpadech
zákon č. 543/2020 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech

Usnesení zastupitelstva